Luk dette vindue
Når man analyserer omkostningerne forbundet med bearbejdning af en given komponent, kan disse altid deles op i en række kategorier. F.eks. opstillingstid (løn), slid på maskineri og div. skærende værktøjer, strømforbrug osv. Brug af kølesmøremiddel er også relevant i dette regnestykke, da det (i gennemsnit) udgør mere end 15% af de totale omkostninger ved almindelig bearbejdning.
Lad os antage at vi kan halvere forbruget af kølesmøremiddel på én cnc-maskine, ved at installere vores Wogaard Coolant Saver. Denne maskine producerer nu emner ca. 7,5% billigere en før.
Til sammenligning udgør slid på skærende værktøjer kun ca. 6% af bearbejdnings omkostningerne pr. emne.

De faktiske besparelser vil altid variere. De kan være betydeligt lavere, og de kan være betydeligt højere. Vi har kunder der har opnået besparelser i omegnen af 2/3 eller 66% på en enkelt maskine, og her har vi ikke engang medregnet besparelsen på afhentning og destruering af spild-olie, eller arbejdslønnen der går til håndtering af kølesmøremiddel og spild-olie.
Omkostningerne forbundet med afhentning og destruering af spild-olie ligger som regel et sted imellem 5-10% af udgifterne til indkøb af kølesmøremiddel.

Hvis i har spån-containere i værkstedet, hvor der altid står "en sjat" kølevand, eller i bruger tid på håndtering af kølesmøremiddel og spild-olie, er det meget sandsynligt, at i kan opnå betydelige besparelser ved at installere vores Wogaard Coolant Saver på maskiner med automatisk spån-transportør.
På miljø-siden er der ligeledes en stor gevinst at hente ved at anvende Wogaard Coolant Saver. En komplet livscyklus-analyse af et bearbejdet emne kan afsløre hvilke elementer i bearbejdningen der bidrager til det specifikke emnes CO2 aftryk på omgivelserne, men en sådan analyse er relativt kompliceret, da man er nødt til at kende CO2 regnskabet for alle del-elementer i en given bearbejdningsproces. Det er dog muligt at fremhæve nogle centrale miljø-mæssige fordele ved produktet uden at kaste sig ud i de store beregninger.

Wogaard Coolant Saver kan:

  • Reducere forbrug af kølesmøremiddel.
  • Reducere forbruget af vand.
  • Reducere udledning fra produktion.
  • Reducere spild-olie (afhentning/destruering).
  • sætte en stopper for læk af kølesmøremiddel fra udendørs spåncontainere.
Udlening:
Ved reduktion af udledning fra produktion, er der tale om den CO2 udleding der genereres i forbindelse med produktionen.